Paramedisch Atelier Geniaal: logopedie,ergotherapie,diëtetiek ... | Zottegem
 

 

Geniaal Paramedisch Atelier

Geniaal Paramedisch Atelier bestaat sinds februari 2017, het team van dynamische therapeuten richt zich op het onderzoek en de behandeling van allerlei stoornissen.
Geniaal Paramedisch Atelier is een praktijk met logopedie, ergotherapie, psychologie en diëtiek / voedingsadvies. Ons cliënteel weerspiegelt alle leeftijdsgroepen van 2 tot 80 jaar. Wij behandelen cliënten uit de ruime omgeving van Zottegem, Zwalm, Geraardsbergen, Herzele en Oudenaarde. Wij werken nauw samen met huisartsen, geneesheer-specialisten en andere zorgverstrekkers in de eerste lijn. Alsook met de Centra Voor Leerlingenbegeleiding en de lokale zorgdragers in de scholen. Als je niet terecht kan bij een Centrum voor Ambulante revalidatie, kan je zeker bij ons terecht.

Logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep waar communicatie centraal staat. Logopedisten kunnen therapeutische hulp bieden aan personen met ontwikkelingsproblemen, schoolse problemen (leerstoornissen) en problemen die te maken hebben met stem, spraak en communicatie.Ergotherapie

1 . Voor kinderen : Ergotherapie en kindercoaching hebben allebei één doel: Het kind stimuleren, begeleiden en aanmoedigen in zijn/haar uniek ontwikkelingsproces. Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op kinderen die problemen ondervinden tijdens hun ontwikkelingsproces. Deze problemen komen veelal tot uiting in de school, maar soms merken ook ouders dat er een achterstand is, of dat het kind ‘buiten de lijntjes kleurt’, letterlijk en figuurlijk. Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen tempo om cognitief en motorisch te leren. In onze maatschappij wordt daar vaak geen aandacht aan besteed, waardoor veel kinderen hun zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen verliezen. Tijdens de therapie wordt dit zelfvertrouwen hersteld en kan het kind spelenderwijs bijleren op zijn/haar eigen tempo.
Bij kindercoaching staat niet het handelen of de activiteit centraal, maar wel het kind met al zijn emoties, gevoelens en gedachten. Hier is het belangrijk om het kind dat extra duwtje in de rug te geven zodat hij/zij zelf controle krijgt over moeilijke opdrachten of situaties in het leven. Tijdens coaching worden er handvaten gegeven zodat het kind zelf aan de slag kan en zo ook veel zelfstandiger wordt. Het kind dat leert om zijn probleemoplossend vermogen aan te spreken, is één van de grootste doelstellingen.

2. Voor volwassenen : Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken of verbeteren van handelingen/activiteiten die verstoord zijn door lichamelijke en/of psychische problematieken. Het beroep richt zich op drie grote pijlers: De cliënt, de activiteit en de omgeving. Wanneer het evenwicht tussen deze drie componenten verstoord is, kan de ergotherapeut, de cliënt begeleiden door samen dit evenwicht te herstellen. De therapie is gericht op het zo zelfstandig mogelijk leven. Bij een kennismakingsgesprek bepaalt de cliënt samen met de ergotherapeut wat de belangrijkste problemen zijn in het dagelijks leven. Ze gaan samen na welke activiteiten en handelingen moeizaam verlopen en wat hier de oorzaak van is. Daarna stellen ze doelstellingen voorop die de cliënt wilt bereiken gedurende de therapiesessies. Indien dit het meest aangewezen is, kan er ook ergotherapie aan huis gegeven worden.Psychologie

Psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven en gedrag van mensen. Kinderpsychologie is hier een onderdeel van waarbij het kind of de jongere centraal staat. Het belangrijkste doel van de kinderpsychologie is het verlenen van hulp aan kinderen met problemen en hun ouders.

Dit kan gebeuren aan de hand van diagnostisch onderzoek (intelligentieonderzoek, aandacht- en concentratieonderzoek, …), maar ook door psychologische begeleiding (gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten, andere hulpverleners, …).

Psychodiagnostiek is een proces waarbij de psycholoog een kind of jongere in zijn psychisch functioneren tracht te beschrijven en te begrijpen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van verschillende procedures: gedragsobservatie, interviews en tests. Deze procedures kunnen het kind of jongere typeren op verschillende gebieden: intelligentie, cognitieve functies (zoals aandacht, geheugen, planning en organisatie) en persoonlijkheid. Dit kan geschieden op verschillende niveaus gaande van een bewust niveau tot een meer onbewust niveau.
Diëtetiek

Werken aan een gezonde en evenwichtige voeding rekening houdend met eventuele aandoeningen of emotionele problemen (voor kinderen, adolescenten, volwassenen). Diëten is niet minder eten, maar anders eten!

Voor strenge diëten ben je bij ons aan het verkeerde adres, de gezondheid van onze cliënten/patiënten primeert boven alles. Het belangrijkste doel is dat we ongezonde gewoonten kunnen omzetten in gezonde eet- en leefgewoonten, zonder dat het een te zware opgave is. De principes van de gezonde voedingsdriehoek zijn een goed uitgangspunt voor alle diëten. Diëtetiek ,dit woord, dat oorspronkelijk alleen 'voedingsleer' betekende en teruggaat op het Griekse diaitètikos ('volgens de voedingsleer') omvat dus alles wat voedingsadvies en diëten kan omvatten. Wie er allemaal bij ons terecht kan, vind je onder de knop, Diëtetiek.