Dietetiek: dieet, diabeteseductator, bewegingscoach | Zottegem

Diëtetiek

Yara Knockaert


In 2013 heb ik succesvol mijn opleiding tot voedings- en dieetkundige afgerond aan VIVES in Brugge. Omdat het belangrijk is om als diëtiste uitgebreid en deskundig voedingsadvies te geven, volgde ik het postgraduaat diabeteseducator en de permanente vorming oncodiëtist en nutritie. Om de beste zorg te bieden aan iedere persoon die de praktijk binnen stapt, volg ik regelmatig ook speciefieke nascholingen.

Naast consultaties gegeven in Geniaal Paramedisch Atelier ben ik ook werkzaam als diëtist en bewegingscoach binnen fit- en gezondheidscentrum Infraligne. Gezonde voeding en een actieve leefstijl staan onlosmakelijk met elkaar verbonden.

1. Tarieven

-1e consultatie (60-90 minuten): €50
Tijdens de eerste consultatie maken we kennis met elkaar. Tijdens het intake gesprek wordt uw hulpvraag grondig besproken en gaan we samen het doel van de begeleiding vaststellen. Het is belangrijk om realistische en haalbare doelen voor ogen te hebben.

Er vindt zich een uitgebreide anamnese plaats waarbij heel wat vragen gesteld worden over uw huidige eetpatroon. Op basis hiervan wordt samen een eerste voedings- en dieetplan opgesteld. Hierbij staan uw persoonlijke eetgewoonten, omgeving, klachten en wensen centraal.

Ook tijdens de eerst consultatie wordt het invullen van het eetdagboek als ‘huiswerk’ meegegeven. Op deze manier kan er tijdens de vervolgconsultaties een nog duidelijker beeld bekomen worden van uw eetpatroon en eventuele moeilijkheden.

-2e consultatie (45 minuten): €35
Het eerder opgestelde plan wordt samen geëvalueerd. Eventuele problemen en moeilijkheden worden besproken en het plan wordt verder uitgebreid of aangepast. Ook hier wordt het ingevulde eetdagboek samen overlopen en besproken.

-Vervolgconsultaties: €20 voor 30 min, €15 voor 20 min…
Tijdens de vervolgconsultaties wordt u verder begeleid in uw voedingsplan. Concrete adviezen en tips worden gegeven zodat u uw gewenste doelen kunt behalen. Er wordt gewerkt aan persoonlijke obstakels en moeilijkheden. Er wordt bijgestuurd waar nodig.

Hoeveel opvolgconsultaties er ‘nodig’ zijn is persoonlijk en wordt samen vastgelegd. Deze opvolgconsultaties kunnen nuttig zijn om gemotiveerd te blijven en om het bekomen resultaat te blijven behouden. We kunnen hier ook een vorm van coaching aan koppelen. Waarbij we samenwerken met een Sport- en Bewegingscoach.

Wenst u een lezing of workshop rond voeding te organiseren? Is het moeilijk om in de supermarkt de juiste producten te vinden? Wenst u gezond en lekker te koken? Neem gerust contact, dan bespreken we de mogelijkheden.

2. Terugbetaling

Verschillende mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling bij een erkende diëtist. Als u hierover meer informatie wenst, kunt u een kijkje nemen op de website van de mutualiteit of informatie opnemen in het plaatselijk kantoor. Hieronder zijn enkele voorbeelden onder voorbehoud terug te vinden.

 • De Christelijke Mutualiteit (CM)
  Eénmalige terugbetaling van €40 na minstens 4 consultaties
 • Socialistische Mutualiteit
  Per consult €5 terugbetaald, tot 6 consultaties per jaar
 • Liberale Mutualiteit
  Per consult €10 terugbetaald, tot 6 consultaties per jaar
 • Partena
  Per 2 jaar, €10 terugbetaald per consult, tot 4 consultaties. Bij consultatie op doktersvoorschrift (chronische ziektes) hebt u recht op terugbetaling van €10 per consult, tot 12 consultaties om de 2 jaar.
 • Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
  Per consult €10 terugbetaald, tot 5 consultaties per jaar
 • Onafhankelijk Ziekenfonds:
  Per jaar tot €25 terugbetaald

2. Voor wie:

U kunt bij mij terecht voor deskundige adviezen op het gebied van:

 • Gezonde voeding
 • Overgewicht en obesitasproblematiek
 • Ondergewicht (energie verrijkt dieet)
 • Diabetes en gestoorde nuchtere glycemie ‘prediabetes’, (zwangerschapsdiabetes)
 • Eetstoornissen
 • Voeding- en gewichtsproblemen bij kinderen
 • Opvolging en gericht voedingsadvies na bariatrische heelkunde
 • Hart- en vaatziekten: te hoge cholesterol, te hoge bloeddruk, …
 • Zwangerschap en lactatie
 • Slik- en kauwproblemen
 • Maag- en darmproblemen, laag FODMAP dieet (prikkelbare darmsyndroom)
 • Voeding na kankerbehandeling
 • Voedselallergiëen- en intoleranties
 • Voeding bij nieraandoeningen
 • Vegetarisme, veganisme, paleo, koolhydratenarm, ….
 • Voeding bij sport
 • ...

4. Voeding bij diabetes (suikerziekte)

Voeding is binnen de diabetesbehandeling een belangrijke pijler. Er wordt vertrokken vanuit een gezonde en gevarieerde voeding waarbij extra aandacht wordt besteed aan koolhydraten, vetten en vezels. Kleine aanpassingen in het huidig eetpatroon kunnen al voor een groot verschil zorgen. Er wordt gestreeft naar een gezond lichaamsgewicht, normale bloedvetten en een normale bloeddruk,. Dit om het optreden van laattijdige complicaties te beperken en te voorkomen.

Als diëtist diabetes-educator ben ik opgeleid om mensen met diabetes praktisch advies te geven rond gezonde voeding, koolhydraten (ruilwaarden), wat te doen bij een te lage bloedsuikerspiegel (hypo), wat te doen bij een te hoge bloedsuikerspiegel (hyper), lichaamsbeweging, complicaties op korte en lange termijn, … . Ook personen met gestoorde nuchtere glycemie of ‘prediabetes’ zijn bij mij aan het juiste adres.

Heeft u diabetes type 2 en neemt u geen of enkel orale medicatie, dan komt u in aanmerking voor het zorgmodel “opvolging van een patiënt met diabetes type 2”. Samen met een voorschrift van uw huisarts hebt u recht op 2 terugbetaaltde consultaties (30min.) per kalenderjaar.

Heeft u diabetes type 2 en volgt u insulinetherapie met 1 of 2 injecties of wordt er overwogen om insuline op te starten, dan kunt u een zorgtrajectcontract afsluiten. Samen met een voorschrift van uw huisarts hebt u ook hier recht op 2 terugbetaalde consultaties (30min) per kalenderjaar.

De prijs van deze consultaties zijn vogens het RIZIV- tarief.

5. Voeding na kanker

Een gezonde, evenwichtige en gevarieerde voeding blijven ook na de behandeling enorm belangrijk. Zowel de ziekte als de behandeling hebben een grote invloed gehad. Bijwerkingen kunnen in bepaalde gevallen na de behandeling nog een tijd blijven aanslepen. Als diëtist help ik u graag bij het vinden van oplossingen om het eten zo gezond en aangenaam mogelijk te maken ondanks een verminderde eetlust, smaakverandering, droge mond,… Hebt u last van ongewenste bijwerkingen, een ongewenst gewichtverlies of gewichtstoename? Aarzel niet om contact op te nemen. Samen streven we naar een optimale voedingstoestand.

6. Voeding bij kinderen en adolescenten

Jong geleerd is oud gedaan! Je eet- en leefgewoonten als kind bepalen in sterke mate het later eet- en leefpatroon. Hoe gezonder je als kind eet en beweegt, hoe minder kans op overgewicht en chronische aandoeningen. Naast persoonlijke determinanten speelt ook de omgeving van het kind een belangrijke rol in het gezondheidsgedrag. Hierbij hebben de ouders en de naaste omgeving een cruciale rol in de ontwikkeling van gezonde eet- en leefgewoonten van kinderen. Een goede begeleiding van het kind en zijn gehele omgeving is dus belangrijk bij het aanleren van gezonde eet- en leefgewoonten.

Als ouder spoken tal van vragen door uw hoofd als het over het eetpatroon van uw kind gaat. Eet mijn kind wel voldoende of eet het juist teveel? Moeten koek en snoep verboden worden? Als diëtist help ik u een antwoord te vinden op deze vragen. Ook aan scholen kan kunnen er klassikale infomomenten gegeven worden.

7. Voeding na bariatrische heelkunde

Bariatrische chirurgie veroorzaakt een significante gewichtsafname bij mensen met ernstig overgewicht. Na de ingreep is het echter van groot belang dat ook de eerdere leefstijl veranderd wordt. Bij onvoldoende aanpassing van de voeding- en drinkgewoonten kan het gewenste gewichtsverlies uitblijven of kunnen klachten zoals misselijkheid, braken en pijn optreden. Het is vaak ook aangewezen om voedingssupplementen tot zich te nemen. Ook hier kan een diëtist bij helpen om de juiste cocktail samen te stellen.

Als diëtist ga ik met u aan de slag om anders te leren eten. Het is zeer belangrijk dat u leert om rustig te eten en goed te kauwen. Ook de keuze van het soort voedingsmiddel is belangrijk, hierbij gaat de aandacht naar gezonde voedingsmiddelen met de nodige variatie. Ook bij ongewenste klachten zoeken we samen naar een oplossing.

8. Voeding bij eetstoornissen

Een eetstoornis wordt gekenmerkt door een onrealistische gedachten over eten. Hierbij staat het eetpatroon mijlenver van een gezonde voeding. Je gewicht en wat je eet is een obsessie geworden. Bij een eetstoornis is het lichaamsbeeld vaak verstoord en is er een intense angst om bij te komen in gewicht.

Het belangrijkste doel tijdens de behandeling van eetstoornissen is terug op een gezonde manier leren omgaan met eten. In haalbare en realistische stappen werken we aan een nogmaal eetpatroon en bespreken we samen de onrealistische gedachten over voeding en gewicht. Het eetpatroon dat ingegeven wordt door de eetstoornis moet doorbroken worden. Ook het compensatiegedrag wordt hierbij besproken.

Het hebben van een eetstoornis is geen keuze en kent vaak ook een achterliggende emotionele oorzaak. Samenwerking met de psychologe, binnen Geniaal Paramedisch Atelier, is hierbij heel belangrijk.

9. Laag FODMAP dieet

Het laag FODMAP dieet kan ingeschakeld worden bij de behandeling van het prikkelbare darmsyndroom. Ongeveer 15à 20% van de bevolking krijgt hiermee te maken. Vaak wordt het prikkelbaar darmsyndroom gekenmerkt door buikpijn, opgeblazen gevoel, geregeld diarree en/ of obstipatie. Ook winderigheid, misselijkheid en vermoeidheid kunnen voorkomen. Wat de precieze oorzaak is van het prikkelbare darmsyndroom is onbekend. Waarschijnlijk gaat hiet niet om één oorzaak, maar spelen verschillende afwijkingen een rol.

FODMAP is de afkorting voor Fermenteerbare Oligosacchariden, Disacchariden Monosacchariden en Polyolen. Deze groep van koolhydraten kunnen een invloed hebben op het uitlokken van de klachten. Deze koolhydraten worden slecht opgenomen in de dunne darm, hebben een hoge osmotische waarde en worden snel gefermenteerd door bacteriën in de dunne darm. Bij mensen met een hoge gevoeligheid kan dit leiden tot klachten.

Het laag FODMAP dieet bestaat uit 3 fasen. De eerste fase is de eliminatiefase. Hierbij worden alle voedingsmiddelen die rijk zijn aan FODMAPs gedurende 6 tot 8 weken geëlimineerd. Deze fase heeft als doel te onderzoeken of het dieet al dan niet effect heeft op het voorkomen van klachten. Tijdens deze fase krijgt u enorm veel informatie zodat je thuis praktisch aan de slag kan. Daarnaast wordt een eetdagboekje bijgehouden waarin, naast de voeding, ook de klachten worden genoteerd.

Na 6 tot 8 weken wordt overgeschakeld naar de herintroductiefase. Gedurende deze fase worden de FODMAPs opnieuw in kleine hoeveelheden en gecontroleerd toegevoegd aan het voedingspatroon. Het doel van deze herintroductie is uw persoonlijke FODMAP triggers en eigen tolerantiegrenzen te detecteren. De derde fase is de stabiliteitsfase waarbij de klachten onder controle gehouden worden door voedingsmiddelen te vermijden of te beperken die bij u klachten geven. Voor meer informatie, aarzel niet om contact te nemen.