Ergotherapie Zottegem | Geniaal Paramedisch Atelier

Ergotherapie

Freja Maenhout


Freja Maenhout is ergotherapeute sinds 2011. Ze deed haar eerste werkervaringen op bij diverse doelgroepen zoals fysieke revalidatie bij volwassenen, kinderrevalidatie en de ouderenzorg. Al tijdens de opleiding kon Freja moeilijk kiezen om zich te beperken tot het werken met één specifieke doelgroep. Na enkele jaren ononderbroken te werken binnen de ouderenzorg, zette zij de stap naar het zelfstandig statuut. Hierdoor kan ze zich verder ontplooien in het werken met zowel jong als oud en verschillende problematieken. Deze variatie aan cliënten geeft Freja de professionele uitdaging om continu bij te leren. Ondertussen specialiseerde zij zich in volgende problemen/therapieën:

 • Actief langer thuis blijven wonen
 • Valpreventie
 • Rugrevalidatie
 • Mantelzorgcoaching
 • (Voor)schoolse vaardigheden
 • Psychomotoriek

Wat is ergotherapie?

Een ergotherapeut helpt jou om jouw dagdagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Doorheen het leven kan uw dagelijks handelen tijdelijk of permanent verstoord zijn. Dit kan op vlak van zelfzorg, wonen, werken, leren en/of vrije tijd.

Ergotherapie kan u helpen om (terug) datgene te doen wat u belangrijk vindt. Dit door:

 • nieuwe vaardigheden aan te leren
 • bestaande vaardigheden te versterken
 • advies en informatie te geven
 • aanpassingen aan te brengen in de omgeving

Werking

Kennismaking

Bij de start zal er altijd een eerste kennismakingsgesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek gaan we na wat het probleem of de moeilijkheden juist zijn. Afhankelijk hiervan stellen we samen een behandelingsplan op waarin we jouw doelstellingen formuleren. Wanneer nuttige tests, observaties, checklists dienen afgenomen te worden bij aanvang van de begeleiding zullen deze ingepland worden. Voor ergotherapie heeft u een voorschrift nodig van uw huisarts.

Behandeling

De behandeling wordt bepaald door de doelstellingen die bij de kennismaking werden geformuleerd. Het kan dus afhankelijk van de hulpvraag gaan om een korte of langdurige begeleiding. Ook de frequentie en de duur van de sessies hangt af van de problematiek.

Evaluatie

Tijdens de begeleiding zullen de doelstellingen regelmatig geëvalueerd worden. Dit door middel van bevraging of door herafname van tests, observaties of checklists. Bijsturen van het behandelingsplan is ten alle tijde mogelijk.

Tarieven en terugbetalingsmogelijkheden

Kennismaking 60min = €50
Behandeling (therapie, overleg, observatie, testing, evaluatie) 30min = €25 / 60min = €50
Huisbezoek €55 (inclusief verplaatsingskost)


Onder bepaalde voorwaarden kan u een beroep doen op terugbetaling onder de nomenclatuur van het RIZIV. Voor meer informatie neem gerust contact op met mij of uw ziekenfonds.

Daarnaast bieden sommige ziekenfondsen een terugbetaling voor ergotherapie:

Partena Medicalia: 75% van het betaalde bedrag tot max. 600 euro per persoon per jaar OZ Medicalia: 75% van het betaalde bedrag tot max. 600 per persoon per jaar Vlaams Neutraal Ziekenfonds: 50 euro om beroep te doen op een eigen ergotherapeut naar keuze

Workshops en vormingen

Bij Freja kan u ook terecht voor tal van workshops en vormingen zoals:
 • rughygiëne
 • hulpmiddelen
 • themaworkshops voor mantelzorgers
 • creatieve workshops
 • ergoboompjes

Voor meer informatie over de workshops en vormingen en het totale aanbod van Freja: https://www.d-aktergotherapie.be/workshops-en-vormingen

Valpreventie

Wist je dat 1 op 3 van de thuiswonende ouderen minstens 1 keer valt per jaar? De gevolgen van een valincident zijn niet te onderschatten. De lichamelijke gevolgen kunnen leiden tot verminderde mobiliteit, verminderde kwaliteit van leven. Daarnaast zijn er ook heel wat mentale gevolgen van dergelijke valincidenten. Denk maar aan sociale isolatie of valangst waardoor men niet meer datgene doet wat men wil of kan doen.

Doorheen de jaren heb ik mij verder verdiept in valpreventie en valangst. U kan bij mij terecht voor begeleiding bij het actief ouder worden, omgaan met valangst, screening van de woning op valrisico's en advies omtrent aanpassingen en hulpmiddelen.

Therapieprogramma 'Rugsteun'

Dit therapieprogramma werd opgesteld door Freja zelf om mensen met rugklachten tips en adviezen te geven om hun dagdagelijkse activiteiten zo goed mogelijk te kunnen (blijven) uitvoeren. Het hele programma bestaat uit:

 • kennismakingsgesprek 60min
 • max. 12 therapiesessies van 30 min of 6 therapiesessies van 60 min

Het aantal sessies wordt samen besproken en vastgelegd tijdens het kennismakingsgesprek

Executieve functies

Voor het trainen van deze functies kan u ook bij de ergotherapeut terecht. Zowel jong als oud kan problemen ondervinden in de executieve functies.

Executieve functies zijn:

 • aandacht en concentratie
 • taakinitiatie
 • plannen en organiseren
 • metacognitie/zelfreflectie
 • emotieregulatie
 • werkgeheugen
 • respons- inhibitie (denken en dan doen)
 • timemanagement
 • doelgericht gedrag
 • flexibiliteit

Psychomotoriek

De bewegingen die wij uitvoeren worden gestuurd vanuit de hersenen, ze zijn dus doelbewust. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het feit dat we een balpen vastnemen om iets op te schrijven met als doel datgene dat we opgeschreven hebben te bewaren. Hierbij moeten onze hersenen en onze bewegingen op mekaar zijn afgestemd. Dankzij onze motoriek, bewegingen, doen we ervaringen op en leren we tal van zaken.

Onder psychomotoriek valt:

 • de grove en fijne motoriek
 • de grafomotoriek en schrijfmotoriek
 • het lichaamsschema
 • de lateralisatie
 • het evenwicht
 • de visuele en auditieve perceptie
 • de ruimtelijke oriëntatie en structuratie
 • oplossingsstrategieën
 • relaxatie

Ondervindt u of uw kind problemen bij één of meerdere van deze zaken dan kan ergotherapie de oplossing zijn.

Mantelzorgcoaching

Als ergotherapeut kom ik vaak in aanraking met de mantelzorgers van mijn cliënten. Hierbij merkte ik op dat heel wat mantelzorgers niet beseffen dat zij mantelzorger zijn en dat zij heel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Om die reden ben ik mij verder gaan bijscholen in het coachen van mantelzorgers. Bij deze coaching help ik de mantelzorger bij het vinden van oplossingen voor de problemen die zich stellen, geef ik (psycho)educatie, advies en informatie, verwijs ik door naar de juiste organisaties, begeleid ik veranderprocessen in de mantelzorgsituatie, enzovoort.