Ergotherapie Zottegem | Geniaal Paramedisch Atelier

Ergotherapie

Freja Maenhout


Freja Maenhout is ergotherapeute sinds 2011. Ze deed haar eerste werkervaringen op bij diverse doelgroepen zoals fysieke revalidatie bij volwassenen, kinderrevalidatie en de ouderenzorg. Al tijdens de opleiding kon Freja moeilijk kiezen om zich te beperken tot het werken met één specifieke doelgroep. Na enkele jaren ononderbroken te werken binnen de ouderenzorg, zette zij de stap naar het zelfstandig statuut. Hierdoor kan ze zich verder ontplooien in het werken met zowel jong als oud en verschillende problematieken. Deze variatie aan cliënten geeft Freja de professionele uitdaging om continu bij te leren. Ondertussen specialiseerde zij zich in volgende problemen/therapieën:

 • Actief langer thuis blijven wonen
 • Valpreventie
 • Rugrevalidatie
 • Mantelzorgcoaching
 • (Voor)schoolse vaardigheden
 • Psychomotoriek

1. Aanmelden en tarieven

Ik start altijd met een intake gesprek met de cliënt en zijn omgeving, waarop de zorgvraag van de cliënt duidelijk wordt. Hier proberen we samen te kijken naar het werkelijke probleem en kijken we of ergotherapie u hierbij kan helpen.

Aanmelding kan gebeuren op verschillende manieren:

 • U kan gebruik maken van ons contactformulier op de website
 • U kan mailen naar benedicte@geniaalparamedischatelier.be
 • U kan bellen naar 0497/435279 of 0494/175334

Of u bent doorverwezen door een arts voor ergotherapie en neemt contact met ons op.

Tarieven

- Een intake gesprek: €50
- Een training of advies sessie: €40
- Huisbezoek: kilometer vergoeding van 0.30€ de km.

2. Rug- en polsschool en handrevalidatie

Als gevolg van specifieke en a-specifieke rug- en polsproblemen  hebben mensen moeite met het uitoefenen van dagdagelijkse  activiteiten. Meer en meer mensen klaren van RSI klachten (repetitive strain injurys). Dit is een verzamelnaam voor allerlei klachten die ontstaan bij langdurige éénzijdige (over)belasting. Musici, postbodes, secretaresses, slagers, bandwerkers, kappers, tandartsen… zijn maar een paar voorbeelden die binnen de risicogroep vallen voor het ontwikkelen van RSI klachten. Daarnaast heb ik jaren ervaring bij het geven van rug ergonomie. Een ergonomische checkup van uw werkplek is altijd mogelijk. Deze therapie gaat voornamelijk individueel door, maar kan ook in groep gegeven worden bij mensen met éénzelfde klacht en/of werkplek. Vraag gerust meer informatie als u een bedrijf of werkgever bent, want ook groepslessen op verplaatsing zijn mogelijk. (kapsalons, bureaujobs, hef-en til-technieken, tandartspraktijken, …

3. Hippotherapie-Equicoaching

Hippotherapie of “Equine assisted therapy” is een vorm van therapie waarbij een paard ingezet word als co-therapeut.  Ik behandel vooral kinderen en volwassen met psychomotorische , ontwikkelings en gedragsproblemen. Het paard is hierbij een grote motivatie voor therapie, het voelt niet aan als een uur therapie, maar toch werken we rond het beter functioneren van de cliënt in zijn geheel. De paarden en ik werken doelgericht aan fysieke, psychische of sociale problemen. Het paard is een zeer gevoelig en onbevooroordeeld wezen, ze beschikken over een speciaal en uitgebreid bewegingsaanbod en stimuleren al onze zintuigen tegelijkertijd. Het paardrijden is geen doel op zich, er kunnen zowel oefeningen op als naast het paard gegeven worden. Ervaring met paarden is niet nodig. Als je denkt dat therapie met assistentie van paarden iets voor jou is, neem gerust contact op voor meer inlichtingen.


4. Psychomotoriek

Kinderen leren en ontwikkelen zich spelenderwijs. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo, op zijn eigen manier. Toch gaat dit bij sommige kinderen niet vlot genoeg, waardoor stress, een laag zelfbeeld of een leerachterstand zich ontwikkelen. Psychomotorische therapie heeft als doel de ontwikkeling van het kind in zijn geheel te herstellen of te versterken. Het vertrekt voor behandeling vooral vanuit de motoriek in al zijn aspecten, om zo ook cognitieve, sociale en emotionele aspecten te ondersteunen of te beïnvloeden. Motoriek is erg belangrijk, als je wilt tonen wat je kan. Zonder motoriek kan een kind niet laten zien wat het weet. Verbetering via motorisch spel of leervaardigheden, heeft een positieve invloed op het algemeen welzijn (leermogelijkheden) en mogelijkheden van het kind. Je kan onze ergotherapeut contacteren indien er problemen of bezorgdheden zijn omtrent.

 • Fijne motoriek
 • Lateralisatie (ontwikkeling voorkeurshand)
 • Oog-handcoördinatie
 • Tweehandig werken
 • Schrijfrichting
 • Pengreep
 • Handschrift
 • Vormen van letters en cijfers
 • Schrijfmotoriek
 • Lichaamsbesef
 • Ruimtelijke begrippen zoals boven, onder, links, rechts, …
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Aandacht en concentratie
 • Structuur
 • Slaapproblemen

5. INPP of reflexintegratie therapie

De INPP-methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door onvolgroeide reflexen. Door de juiste oefeningen uit te voeren, kunnen deze reflexen zich alsnog ontwikkelen, waardoor de problemen afnemen en zelfs geheel verdwijnen. Medicijnen zijn hier niet nodig. Deze therapie is in de eerste plaats gericht op kinderen vanaf 7 jaar met een leerstoornis of gedragsprobleem.

Normaal evolueren de primitieve reflexen tijdens het eerste levensjaar, maar bij sommige kinderen gebeurt dit niet volledig. Dit resulteert in een lichaam dat niet uitvoert wat de hersenen willen. In plaats van voluit te kunnen gaan in de klas, zit de motoriek in de weg. Dit kan aanleiding geven tot leer- en gedragsproblemen. Moeilijkheden met schrijven, lezen, leren, stilzitten, concentratie,… hebben een aantoonbare origine in het lichaam. Primitieve reflexen zijn het bewijs van een onrijp centraal zenuwstelsel, m.a.w. de motoriek is nog niet rijp genoeg voor complexe leertaken.

De Reflex Integratie Therapie bestaat uit eenvoudige oefeningen die dagelijks dienen uitgevoerd te worden. Primitieve reflexen worden zo geïntegreerd en opgeborgen. Nieuwe motorische patronen krijgen de tijd om zich te ontwikkelen. Het kind dat worstelde met zijn leerprobleem, komt eindelijk tot rust en heeft terug energie om te leren. inpp.be

6. Ergotherapie ouderen (dementie) , neurologische stoornissen

Als u omwille van een letsel, ziekte, ongeval of ouderdom problemen ondervindt in uw dagelijkse leven, kan u bij een ergotherapeut terecht. Samen met de therapeut wordt dan gezocht naar een haalbare oplossing om jouw gewenste activiteit opnieuw mogelijk te maken. De therapie kan bestaan uit adviesverlening, een huisbezoek, het trainen van functies of methodeveranderingen aanleren. Wilt u uw woning al zo goed mogelijk inrichten voor later? Ondervindt u steeds rugklachten bij het langdurig zitten? Blijft u last hebben van je pols na die val? Is fietsen moeilijk geworden omwille van een knieprothese?  …enz. Voor dergelijke vragen kan u altijd bij de ergotherapeut terecht.

 

7. Ergotherapie aan huis

Het PEO model is een belangrijke theorie binnen de ergotherapie. Hierbij staat persoon, omgeving en dagelijks handelen centraal (occupatie). Belangrijk is hier een balans in te vinden zodat we tot een optimaal functioneren komen. Vaak gaan we dus op huisbezoek voor zaken functioneel in te oefenen, advies op maat te geven of de partners mee te betrekken in het proces.

Specifieke klachten

Bij welke klachten kan een ergotherapeut nuttig zijn.

 • CVA/NAH
 • MS
 • Handletsels (amputatie, Carpaal tunnel, zenuwletsels)
 • Süddeck
 • Parkinson
 • Rugklachten
 • Polsklachten
 • Amputatie bovenste of onderste lidmaat
Stel gerust vragen bij twijfel

8. Ergotherapie en Pijnpatiënten

Binnen de ergotherapie ligt de focus op het dagelijks functioneren en het actief deelnemen (participeren) aan de maatschappij.De therapie kan gaan rond het herwinnen van kracht en beweging na de behandeling, pijneducatie, energiemanagment, hulpmiddelenadvies, of energiebesparende aanpassingen in het dagelijkse leven.

Maar zeker ook: ik wil terug aan het werk, maar wil graag ergonomische werken om mijn lichaam te ontlasten. De sessies kunnen ook coaching inhouden, en mits toestemming van de arts kunnen de paarden worden ingezet voor coaching en (bewegings)therapie. Als ergotherapeut merk ik dat veel cliënten na de behandeling van kanker klagen over vermoeidheid, bewegingsbeperkingen, blijvende pijn, tinteling in de handen, angsten… enz. en vind het daarom belangrijk ze hierbij ook advies en tips krijgen binnen het dagdagelijkse leven.

 

9. Pijneducatie

Hier mag je verwachten dat je kennis krijgt over het ontstaan van pijn en wanneer pijn chronisch wordt. Pijneducatie kan helpen om de pijn  te begrijpen en er beter mee te leren omgaan. Het gaat over een interactief proces tussen de hulpvrager en de therapeut, het kan bestaan uit lessenreeksen, advies en oefentherapie.

10. Activiteitenweger

De activiteitenweger is een manier om mensen met pijn of vermoeidheid een balans te laten vinden tussen hun belastbaarheid en belasting. Later in het proces kan het doel liggen op het gradueel opbouwen van activiteiten. Het helpt u erbij de activiteiten van de dag te plannen.

11. Ergotherapie na kanker

De ziekte en de specifieke behandelingen zorgen vaak voor een grote plotse vermoeidheid bij personen met kanker.  Door enkele tips en aanpassingen proberen we u zo zelfstandig mogelijk te maken gedurende de behandeling en erna.  Indien specifieke rug- en polsklachten u het moeilijk maken om te functioneren, kan rug- of polsschool u helpen om ergonomisch te werken. we zoeken steeds naar een zo efficiënt mogelijke oplossing, wat wil zeggen, een maximaal resultaat met een minimum aan inspanningen.

Terug aan het werk na kanker

Wilt u terug aan het werk, maar weet u niet zeker of u alles aankan? Dan kijken we samen met u en u begeleidend team welke zaken mogelijk zijn, waar aanpassingen een oplossing kunnen bieden en zoeken we werk op maat binnen uw huidige job.

Vb. een ergonomische muis, een ergonomisch mes, een arm-rest… kunnen je helpen om ondanks gewrichtsklachten in de pols of elleboog je taken opnieuw uit te voeren. Ergonomische principes om te gebruiken in de dagelijkse omgeving. De oncologische behandelingen die u volgt of hebt gevolgd veroorzaken soms pijn in de gewrichten of gevoelloosheid in de vingers en tenen (polyneuropathie). Hierdoor kunnen dag dagelijkse activiteiten plots moeilijker worden. Enkele eenvoudige hulpmiddelen helpen u weer zelfstandig thuis, tijdens je vrije tijd en op het werk te functioneren.

 

Specifieke klachten na oncologische behandeling

Heeft u specifieke klachten na een oncologische behandeling vb. krachtsverlies, gevoelloosheid, bewegingsbeperkingen in gewrichten, amputatie… neem dan zeker contact met ons op, dan kijken we samen verder hoe de therapie kan ingevuld worden.