Logopedie: leerstoornissen, dyslexie, articulatie | Zottegem

Logopedie

Sofie De Jonge


Logopediste is Sofie De Jonge, heeft reeds 20 jaar ervaring als logopediste in Bubao Levenslust. Sofie specialiseerde zich hier vooral in leerstoornissen bij kinderen met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en concentratiestoornissen, ADHD/ADD alsook bij hoogsensitieve kinderen. Ook NT2,taalontwikkelingsstoornissen, stem en articulatie kwamen hier vaak aan bod. Na vele jaren in het onderwijs, had zij nood aan een nieuwe uitdaging. Zij startte dan ook deze groepspraktijk op en is de groepscoördinator. In die 20 jaar liet zij zich voortdurend bijscholen op allerlei niveaus binnen de logopedie. Haar grootste interesse ging uit naar Logopedie en Beelddenken. Ook volwassenen met slikstoornissen, dysartrie en afasie kunnen bij Sofie terecht.

Lees meer over het project van Sofie

Flore van Schoors


Ik ben Flore van Schoors en met oprecht enthousiasme kan ik zeggen dat ik mijn roeping als logopediste gevonden heb. Sinds ik leidster was in de Chiro heb ik een passie gehad voor het werken met kinderen. Dit heeft mij geleid naar het vak van logopediste.

Mijn stages brachten me steeds weer in contact met kinderen die extra aandacht nodig hadden vanwege leerstoornissen, taal- en spraakproblemen. Tijdens deze stages leerde ik om met concreet materiaal de doelen bij cliënten binnen deze doelgroepen te behalen. Deze ervaringen waren zo betekenisvol voor me dat ik heb besloten me te focussen op deze doelgroepen. Mijn bachelorproef behandelde stotteren bij kinderen en jongvolwassenen. Dit is een topic die mij nauw aan het hart ligt en waarin ik me zal blijven verdiepen.

Het deel van de week dat ik niet doorbreng bij Geniaal ben ik actief in een revalidatiecentrum waar ik werk met de doelgroepen ADHD, ASS en complexe ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Mijn benadering als logopediste is gebaseerd op het creëren van een warme en vertrouwelijke omgeving voor zowel kind als ouder. Ik ben er vast van overtuigd dat een persoonlijke aanpak de sleutel is tot succes.

Als persoon ben ik een bezige bij wat ervoor zorgt dat ik mij voortdurend inzet om professioneel bij te leren en uitdagingen aan te gaan.


1. Aanmelden en tarieven

Ik start altijd met een intake gesprek met de ouder(s) van het kind. Hier probeer ik meer te weten te komen over de situatie en vraagstelling van de cliënt. Daarnaast worden reeds enkele praktische zaken omtrent het onderzoek en de terugbetaling overlopen. Vervolgens plannen we een datum voor een onderzoek. De duur van het onderzoek hangt af van het probleem dat het kind ervaart. Dit onderzoek is nodig voor mij als therapeut, om een goed beeld te krijgen van de vaardigheden van het kind, maar ook om een eventuele terugbetaling bij de mutualiteit te kunnen bekomen.. Tenslotte wordt een moment vastgelegd om de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden in verband met terugbetaling te bespreken. Er wordt pas dan beslist of logopedische therapie al dan niet nodig is.


Aanmelden is mogelijk op verschillende manieren.

 

Tarieven Logopedie

2. Lezen, schrijven en rekenen

Bij sommige kinderen komt het leren lezen, schrijven en/of rekenen wat moeizamer op gang. Ik tracht deze kinderen te ondersteunen en te remediëren tijdens deze leerprocessen.

Wanneer er sprake is van een leerstoornis, zoals dyslexie, dysorthografie of dyscalculie, begeleid ik naast het kind ook de ouders en de klas (school) in het opstellen van STICORDI- maatregelen (Stimuleren, Compenseren, Remediëren, Differentiëren en Dispenseren).

3. Taalontwikkeling

Wanneer de taalontwikkeling vertraagd op gang komt en/of het kind zijn taal op een verkeerde manier gebruikt, stimuleren en remediëren wij de taalvaardigheden. Hierbij komen onder andere woordenschatuitbreiding, zinsbouw en communicatie aan bod.

4. Articulatie

Kinderen kunnen soms moeilijkheden ondervinden bij de uitspraak van bepaalde klanken. Via een gedragsmatige aanpak en met de ouders als co-therapeuten, worden deze klanken aangeleerd en geïmplementeerd in dagelijkse spreeksituaties.

5. Afwijkend mondgedrag en slikproblemen

Bij open mondgedrag, tandduwen en slikproblemen, kan u bij ons terecht voor oromyofunctionele therapie. Deze gedragsmatige therapie leert het kind de correcte tong- en lipbewegingen om veilig te kunnen slikken en de tandplaatsing te behouden.Vaak worden de kinderen hier doorverwezen door een NKO-arts of een orthodonstist. Onze logopediste is ook opgeleid in het gebruik van myobrace. Deze kunnen ook preventief werken bij oa. nagelbijten, duimzuigen, …

6. Typtien: cursus leren typen

Voor kinderen met lees- en schrijfproblemen kan het gebruik van een computer een oplossing bieden. Hiervoor is het vlot kunnen typen wenselijk. Via de Typtien methode kunnen kinderen blind leren typen zonder tijdsdruk en met behulp van verscheidene inputs (visueel, auditief, tactiel, …).

Kinderen vanaf 10 jaar zijn welkom. Je kan deze lessen individueel volgen (280 euro/pp) of in kleine groepjes (140 euro/pp). In de herfstvakantie en de zomervakantie worden er ook soms typtien kampjes georganiseerd. Deze gaan enkel door bij voldoende interesse. Deze lesmomenten vinden elke voormiddag gedurende één week van maandag tot vrijdag plaats. De kostprijs bedraagt €140 waarbij een Typtienboekje en dagelijks fruit met drankje zijn inbegrepen.7. Beelddenken

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar jouw manier van denken.

Onze logopediste, Sofie De Jonge, heeft ondervonden dat zij met sommige kinderen veel te lang geen vooruitgang boekte. Zij ging op zoek naar een andere en betere oplossing voor deze kinderen. Nu is zij gecertificeerd beelddenker coach.

Voor meer informatie kan je terecht op deze website : www.ikleeranders.nl U mag ook steeds contact opnemen met Sofie. Zij geeft hieromtrent ook workshops en infosessies aan scholen en geïnteresseerden, op aanvraag.

8. Leren leren op naar het secundair

Bij Geniaal Paramedische Atelier leren we plezier beleven aan het studeren. We gebruiken hiervoor het leerprogramma BLITS. Hier worden allerlei technieken aangeleerd die je kan toepassen bij het studeren in het middelbaar onderwijs. Voor hen die studeren fijn vinden om het nog plezanter te maken. Voor hen die overdreven lang studeren, efficiënter te leren werken. Voor hen die studeren saai vinden, te laten zien dat studeren leuk kan zijn. Dit programma kunnen we in een 15-tal lessen van een half uur doorlopen. Nadien kan hier nog een vervolg aan worden gegeven onder de vorm van bijles en het effectief toepassen van deze technieken voor bepaalde vakken. Hier wordt dan ook aandacht besteed aan agenda en studieplanning.

9. Huiswerkbegeleiding

Leerlingen uit het lager onderwijs hebben de mogelijkheid om begeleid huiswerk te maken. Daarnaast worden leerlingen uit het 6e leerjaar en 1e middelbaar begeleid bij het maken van planningen en het planmatig leren van hun examens.

 

Huiswerkbegeleiding onder verantwoordelijkheid van een remedial teacher heeft een bijzonder voordeel. Niet alleen wordt erop toegezien dat het huiswerk wordt gemaakt en geleerd, maar ook kunnen leerproblemen tijdig gesignaleerd en aangepakt worden. Onder verantwoordelijkheid van de remedial teacher wordt er samen met de leerling eerst gekeken waarom het leren moeilijk is. Daarna wordt er net zo lang gezocht tot er een manier gevonden is die het leren voor deze leerling vergemakkelijkt. Op huiswerkbegeleiding besteden leerlingen vooral aandacht aan de vakken waarmee zij moeite hebben maar als er tijd genoeg is kan ook aan de andere vakken aandacht worden besteed. Met elke leerling en zijn ouders worden hierover individuele afspraken gemaakt. Let op! Huiswerkbegeleiding is geen bijles!

10. Neurogene spraak- en taalstoornissen

Als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel (door trauma, beroerte, …) kunnen personen problemen vertonen met het begrijpen en produceren van taal (afasie) en/of het uitspreken van de taal (dysartrie en dyspraxie). Wij begeleiden deze cliënten zowel op de praktijk als aan huis. De huisbezoeken vinden plaats in de regio Zottegem, Zwalm, Lierde, Herzele en Oosterzele. Er wordt een kilometervergoeding aangerekend van €0,30 per kilometer.

11. Algemene stemstoornissen en stemcoaching

“The human voice is the most beautiful instrument of all, but it’s the most difficult to play with.” – Richard Strauss. Stem is een complexe samenwerking tussen verschillende lichaamsfuncties: houding, ademhaling, articulatie, resonantie en stemplooitrilling. Een goed evenwicht tussen al deze functies is de sleutel tot een gezonde stemgeving. Deze lichaamsfuncties zijn hele gevoelige structuren waardoor het mogelijk is dat er stemproblemen ontstaan. Deze stemproblemen kunnen ontstaan door een verkeerd stemgebruik en/of ze kunnen een organische oorzaak hebben, bijvoorbeeld een stembandknobbel. Een stemonderzoek en logopedisch bilan wordt steeds opgesteld door de NKO-arts en zijn logopedisten in het ziekenhuis.

Een stemtherapeut is een coach, die samen met jou op zoek gaat naar oorzaak van stemproblemen of je helpt met het zoeken naar jouw meest gezonde, comfortabele en ontspannen stemklank. Jullie gaan samen op weg om je stem-rugzak te vullen met bagage voor een stem om U tegen te zeggen. Daarnaast kan een osteopaat complementair werken aan de stemtherapie. De gevoelige lichaamsfuncties voor de stem, zoals hierboven omschreven, kunnen immers onder hevige spanning komen te staan. De osteopaat gaat hierbij een aanvullende rol spelen door deze lichaamsfuncties te herstellen in hun mobiliteit waardoor de functionaliteit verbetert en bijgevolg dus ook de stem. Wij kunnen U doorverwijzen naar de meeste geschikte osteopaat in de buurt.