Kinderpsychologie: kinderen, jongeren, gezinnen, autisme | Zottegem

Psychologie voor kinderen & adolescenten

Céline De Keukelaere


Céline De Keukelaere is psychologe voor de doelgroep kinderen en adolescenten en vervoegt met heel veel plezier en goesting het Geniale team.  Bij Céline kunnen kinderen en adolescenten terecht die worstelen met moeilijkheden zoals stress, rouwverwerking, angsten, depressieve gevoelens, laag zelfbeeld, scheiding van ouders, gedragsproblemen, … Naast psychologische begeleiding doet Céline ook aan diagnostiek.


In 2019 studeerde Céline met onderscheiding af aan de Universiteit van Gent. Al van jongs af aan heeft Céline graag met kinderen en adolescenten gewerkt. Zo heeft ze verschillende jaren als hoofanimator op het Speelplein De Pagadder gestaan, is ze kinderbegeleider geweest tijdens zomervakanties en heeft ze haar stage volbracht in het Kinder-revalidatiecentrum van het UZ Gent. Hier heeft ze enorm veel geleerd en deze stage heeft haar passie voor de hulpverlening alleen maar vergroot.

Céline werkt graag op een unieke wijze voor ieder kind, waarbij er samen met het kind en de ouders op zoek wordt gegaan naar een aanpak op maat van elk kind.


Céline werkt ook op de dienst oncologische nazorg in UZ Gent.


1. Doelgroep

Kinderen en jongvolwassenen (tot 25 jaar) die tijdens hun ontwikkeling geconfronteerd worden met allerhande moeilijkheden kunnen bij Céline terecht voor:

 • een verlieservaring,
 • een hechtingsprobleem,
 • dwangmatig gedrag,
 • angsten,
 • sombere stemming,
 • laag zelfbeeld,
 • faalangst,
 • eetproblemen (indien gewenst kan er samengewerkt worden met de diëtiste binnen het Geniaal paramedisch Atelier),
 • middelenmisbruik of een verslavingsprobleem,
 • moeilijkheden met sociale en communicatieve vaardigheden,
 • gedragsproblemen zoals snel boos worden of moeite met het omgaan met conflicten,
 • persoonlijke levensvragen en keuzes,
 • piekeren,
 • stress,
 • studiemoeilijkheden zoals motivatie, uitstelgedrag en timemanagement,
 • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen (zoals echtscheiding van de ouders),
 • weerbaarheid en begrenzing,
 • zelfbeschadigend gedrag,

Céline vindt het belangrijk om, voornamelijk bij kinderen, de zorgfiguren rond het kind te betrekken in het therapeutisch proces. Verder werkt ze, mits jullie toestemming, graag nauw samen met de betrokken huisarts, school, e.d..


Als ouder kan je bij Céline terecht voor opvoedingsondersteuning, ook wanneer jouw kind zelf geen therapie volgt.


2. Werkwijze begeleiding / therapie

Het is niet makkelijk om de stap naar een psycholoog te zetten. Vanuit dit gegeven zal Céline proberen om een veilige plek te creëren. Het eerste contact verloopt telefonisch (0487/41.62.62), via mail (celine@geniaalparamedischatelier.be) of via het contactformulier op onze website.


Er wordt dan een eerste gesprek (intake / kennismakingsgesprek) ingepland. Tijdens dit gesprek maken jullie kennis met elkaar en worden de klachten en hulpvragen uitgebreid bevraagd en besproken. Wanneer jij, jouw kind en/of de jongvolwassene er zich goed bij voelt om samen met haar op pad te gaan, worden samen de verwachtingen en de aanpak van de begeleiding bepaald.


Indien Céline niet de geschikte persoon blijkt te zijn om jou te helpen, helpt ze je graag verder in de zoektocht naar de juiste hulp.


Als jullie samen beslissen dat verdere begeleiding nuttig is, kan er, indien nodig, een onderzoeksfase waarin testen en/of vragenlijsten kunnen afgenomen worden, volgen.


Nadien wordt de begeleiding opgestart. De werkwijze wordt steeds in onderling overleg besproken en aangepast aan de specifieke noden van jouw kind of de jongvolwassene.


Er kan geopteerd worden voor individuele gesprekstherapie (al dan niet in combinatie met speltechnieken), ouderbegeleiding en/of gezinsbegeleiding.


Indien nodig en gewenst worden de ouders, broers, zussen, leerkrachten of andere hulpverleners bij de begeleiding betrokken.


Nadien volgen er, op regelmatige basis, sessies met de psycholoog waarin er wordt gewerkt rond de hulpvragen en de doelstellingen. Je kan op elk moment beslissen om te stoppen met de begeleiding.

3. Werkwijze psychodiagnostiek / onderzoeksfase

Net zoals bij psychologische begeleiding, verloopt het eerste contact telefonisch (0487/41.62.62), via mail (celine@geniaalparamedischatelier.be) of via het contactformulier op onze website.

Er wordt dan een eerste gesprek (een kennismakingsgesprek) ingepland. Tijdens dit gesprek worden de klachten en hulpvragen uitgebreid bevraagd en besproken. Om meer duidelijkheid te krijgen over de aard van de klachten, kan er gestart worden met psychodiagnostiek.

Een psychologisch onderzoek wordt steeds afgestemd op de uniciteit van het kind of de jongvolwassene. Doorgaans bestaat dit onderzoek uit vragenlijsten, observaties, interviews en testing.


Voor volgende psychodiagnostische testing kan je bij Céline terecht:

 • Brede band screening: screening van een brede waaier aan problematieken.
 • Onderzoek naar emotionele stoornissen zoals: angst- en stemmingsstoornissen, depressie, eetstoornissen en hechtingsstoornissen.
 • Onderzoek naar gedragsstoornissen.
 • Onderzoek van de sociaal-emotionele ontwikkeling: wat zijn de emotionele behoeften van jouw kind?

4. Werkwijze groepssessies


Céline organiseert verschillende groepssessies, zoals:

 • anders boos worden,
 • training voor faalangst en sociale angst bij adolescenten,
 • sociale vaardigheidstraining,

Deze groepssessies gaan steeds door in kleine groep (max. 6 personen).
De prijzen schommelen tussen de €200 en €250 voor 10 sessies.
Voor kinderen/jongeren die nog niet eerder bij Céline in behandeling waren, is een kennismakingsgesprek (€60) noodzakelijk. Na de afronding van de 10 sessies, is er mogelijkheid tot individuele evaluatie met de ouders en/of andere betrokken zorgfiguren (€60).
De start van nieuwe groepssessies wordt steeds aangekondigd via onze Facebookpagina.
Vragen of interesse? Neem gerust contact op met Céline.

Berekend op 60 minuten, tenzij anders vermeld.

- Intake / kennismakingsgesprek: €60
- Individuele psychologische begeleiding: €60
- Individuele therapie: €60
- Psychologische begeleiding of therapie aan huis: €60 (exclusief kilometervergoeding)

- Oudergesprekken gekoppeld aan de therapie van het kind of de jongere: €60
- Opvoedingsondersteuning / Mindful Parenting (ook als je kind zelf geen therapie volgt): €60
- Ouderbegeleiding: €60
- Gezinstherapie: €65/90 minuten

- Psychodiagnostiek: prijs afhankelijk van de afgenomen tests. Wordt steeds op voorhand besproken.

- Adviesgesprek: €60

- Klasobservatie: €65/90 minuten (exclusief kilometervergoeding)
- Thuisobservatie: €65/90 minuten (exclusief kilometervergoeding)

- Overleg met school en/of andere betrokken hulpverleners: €60 (exclusief kilometervergoeding)

*verplaatsingstijd en kilometervergoeding worden aangerekend (€0,36/km binnen een straal van 15 km, daarbuiten €0,50/km).

Opgelet


Wanneer je niet aanwezig kan zijn op een afspraak, gelieve Céline dan minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. Bij laattijdige verwittiging wordt een vergoeding van €25 aangerekend (tenzij in geval van overmacht zoals ziekte).  Wanneer men niet verwittigt, wordt €60 aangerekend.

5. Terugbetaling


Onze regering is bezig met het uitwerken van een regeling rond de terugbetaling van psychotherapie. Op dit moment voorzien de meeste mutualiteiten al een gedeeltelijke terugbetaling. Het bedrag, het aantal sessies en de voorwaarden voor de terugbetaling verschillen per mutualiteit en vaak ook per regio. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende mutualiteiten voor de regio Oost-Vlaanderen. Indien er nog onduidelijkheden zijn kan je best zelf contact opnemen met de mutualiteit waarbij je aangesloten bent.


Vlaams en neutraal ziekenfonds (VNZ):
- Kinderen en jongeren (tot en met 18 jaar): €10 per sessie (max. 10 sessies of €100 per jaar).
- Volwassenen (vanaf 19 jaar): €10 per sessie (max. 5 sessies of €50 per jaar)​.
Bond Moyson Oost-Vlaanderen:
- Kinderen en jongeren (die recht hebben op kindergeld, max. 25 jaar): 50% van het totaal bedrag (max. €20 per sessie en max. 12 sessies per jaar of €240 per jaar).
- Volwassenen (vanaf 19 jaar): €10 per sessie (max. 12 sessies of €120 per jaar)​. Bij verhoogde tegemoetkoming heb je recht op €25 per sessie.
Liberale mutualiteit (LM):
- Kinderen en jongeren (die recht hebben op kindergeld): €20 per sessie (max. 6 sessies of €120 per jaar).
Voorwaarde: doorverwijzing van arts.
- Volwassenen: €10 per sessie (max. 6 sessies of €60 per jaar).
Voorwaarde: doorverwijzing van arts.
Onafhankelijk ziekenfonds (OZ):
- Kinderen en jongeren (t.e.m. 18 jaar): €10 per sessie (max. 10 sessies of €100 per jaar).
- Volwassenen: geen standaard terugbetaling.
Partena ziekenfonds:
- Kinderen en jongeren (die recht hebben op kindergeld, max. 25 jaar): €20 per sessie (max. 6 sessies of €120 per jaar).
- Volwassenen: geen standaard terugbetaling.
- Mensen met een chronische aandoening: €20 per sessie (max. 12 sessies of €240 per jaar).
Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail of Railcare:
- Kinderen en jongeren (max. 25 jaar): €15 per sessie. Bij verhoogde tegemoetkoming heb je recht op €18 per sessie.
Voorwaarde: doorverwijzing van arts.
Kas van Sociale Solidariteit van de NMBS holding:
- Kinderen en jongeren (max. 25 jaar): €15 per sessie.
Socialistische mutualiteit:
- Kinderen en jongeren (max. 25 jaar): €20 per sessie (max. 8 sessies of €160 per jaar).
- Volwassenen: €20 per sessie (max. 8 sessies of €160 per jaar).

6. Contact

Wil je graag een afspraak maken of heb je vragen? Aarzel niet om Céline te contacteren!

0487/41.62.62
celine@geniaalparamedischatelier.be
of via het contactformulier op onze website.