Workshops | Zottegem

Workshop Fijn studeren in het middelbaar

Heel wat kinderen ondervinden problemen bij het verwerken van leerstof. Deze kinderen kunnen baat hebben bij het aanleren van een juiste studiemethode. Deze moet leiden tot het toepassen van doeltreffende strategieën voor de opname en verwerking van informatie, het organiseren van leer- en studeer omgeving en zichzelf tot actief werken aanzetten.


De voorbije 20 jaar zagen we reeds wat er allemaal fout kan lopen bij het leren leren.

Belangrijke vragen zijn…

 • Hoe neemt het kind informatie op?
 • Hoe verwerkt het kind informatie?
 • Hoe organiseert het kind leer- en werkomstandigheden?
We starten met het inventariseren van het leer- en studiegedrag op relatief doelmatige, systematische, objectieve en betrouwbare wijze. De therapeut werkt tijdens de cursus in de regel rond drie aspecten:
 

1. Informatie opnemen

 • Tijdens het lezen informatie snel en nauwkeurig opnemen.
 • Belangrijke en onbelangrijke zaken onderscheiden.
 • Argumenten kritisch beoordelen en structuren herkennen.
 • Conclusies op juistheid beoordelen.

2. Informatie verwerken

 • Structuur aanbrengen.
 • Verbanden leggen.
 • Geheugensteuntjes gebruiken.
 • Kennis controleren.

3. Organiseren van leer- en werkomstandigheden

 • Planning & efficiënt tijdsgebruik.
 • Inrichten van werkomstandigheden.
 • Gebruiken van hulpmiddelen.
 • Hulp bij het maken van een proefwerk.

Bij tijdige detectie van foutieve studiemethoden kunnen op lange termijn ernstige gevolgen worden voorkomen (bv. zittenblijven, verkeerde studierichting of niveau kiezen en voortijdig schoolverlaten). Studievaardigheden hebben tevens een positief effect op de interesse en motivatie ten aanzien van de school en op het eigen zelfbeeld. De verworven vaardigheden hebben een duurzame invloed op het gedrag van de leerlingen. Leerlingen met een groter repertoire aan leer- en studievaardigheid zullen in het algemeen meer kansen hebben hun schoolloopbaan succesvol af te ronden.

 

In een toffe en ontspannen sfeer wordt er tijdens de cursus met andere leeftijdgenoten in groepjes aan "leren studeren" gewerkt. De oefeningen worden in verschillende vormen aangeboden.

Praktische informatie

Deze cursus richt zich tot leerlingen uit het 6e leerjaar of 1e middelbaar.

De cursus wordt gegeven door een ervaren logopediste en wordt opgestart op bepaalde tijdstippen. Naargelang de interesse.

Er wordt pas een groepje opgestart vanaf 2 leerlingen en maximum 4.

De lessen gaan door op 4 woensdagen of in de vakantieperiodes.

Na de cursus volgt er telkens een evaluatieles. De kinderen/jongeren brengen eigen leerstof mee om na te gaan of de aangeleerde methode daadwerkelijk wordt toegepast.

Locatie

geniaal Paramedisch Atelier, Meileveld 2A, 9620 Zottegem

Route

Kostprijs

De totale kostprijs van de cursus bedraagt 280€. (voorschot 50€ inclusief)

Indien dit onvoldoende geïntegreerd werd kan een individuele begeleiding worden voorgesteld. Ook voor oudere studenten wordt aangeraden om eerder op maat te werken.

Inschrijven is noodzakelijk en gebeurt door:

Een bericht te sturen naar info@geniaalparamedischatelier.be met de vermelding “fijn studeren”. U krijgt dan een bevestiging van inschrijving na het storten van het voorschot.