Workshops | Zottegem

Workshop Geniale ik!

Unieke Doe-dagen rond geestelijk welbevinden en gezonde voeding voor kinderen.


Een samenwerking van psychologe Lisa Roman en diëtiste Yara Knockaert van Geniaal Paramedisch Atelier.

Doelgroep

Geniale ik! richt zich tot kinderen van 8 tot 12 jaar.

Visie

Tijdens deze doe-dagen leren kinderen, via interactieve spelvormen, op een kindvriendelijke manier, wat we onder gezonde voeding verstaan. Dit in combinatie met een actieve levensstijl, al dan niet in het kader van gewichtsregulatie. Daarnaast wordt sterk gewerkt rond het positief zelfbeeld van het kind, zijn zelfvertrouwen en rond emoties.

Uzelf wordt als ouder sterk betrokken bij Geniale Ik!. Ieder kind krijgt een persoonlijk werkmapje en infoblaadjes. Daarnaast wordt er specifiek een oudertraining ingeschakeld waarbij u leert omgaan met beloningen en regels.

Inhoud

Voor we van start gaan, vindt zich een intake-gesprek plaats. Hierbij trachten Lisa en Yara via de ouders wat meer achtergrondinformatie te verkrijgen omtrent hun kind en zijn eventuele problematiek. Ieder kind krijgt daardoor een persoonlijke begeleiding tijdens Geniale Ik!

Na het intake gesprek vinden er 5 trainingsmomenten plaats met de kinderen. Halfweg de trainingen staat de oudertraining ingepland. Hier krijgt u, als ouder, praktische tips over hoe u zelf kan omgaan met gezonde voeding en het belonen daarvan? Rond het bouwen aan een beter zelfbeeld van uw kind geven wij bruikbare oefeningen zodat je oude (eet)patronen echt gaat veranderen en daardoor een leuke relatie met gezonde voeding creëert.

Na de 7 trainingsmomenten vindt er een persoonlijk feedbackgesprek plaats met Lisa en Yara. Tijdens het evaluatiemoment krijgt u onze bevindingen te horen over uw kind en welke vooruitgang het reeds geboekt heeft. Een maand na afloop van Geniale ik! vindt er een boostersessie plaats. Hierbij wordt alles opgefrist en zien de “Geniale” vrienden elkaar terug.

Indien u, als ouder, verdere opvolging wenst voor uw kind is dit mogelijk binnen Geniaal Paramedisch Atelier. Hier kunt u kiezen voor individuele opvolging bij psychologe Lisa of diëtiste Yara. Verdere opvolging door beide is ook mogelijk.

Geniale groepjes

De groepjes bestaan uit min. 4 en max. 6 kindjes. De trainingen gaan pas door vanaf er minimum 4 kinderen ingeschreven zijn.